stiepti

stiẽpti, -ia, -ė žr. 1 stiebti: 1. refl. NdŽ Žolelės stiẽpiasi, lapelius skleidžia . Šalta, žolelė taip stiẽpas nenorėdama Krš. Rugiai žaliuodami stiepėsi jau nuo žemės Žem. Stiepias štai į aukštį želmenys lyg žalias šepetėlis . ^ Kiekvieno medžio šakos į viršų stiepias PPr261. 2. refl. Stiẽpės i stiẽpės, augalotas buvo Erž. 3. M, Rtr, NdŽ, Aš stiepiu stiebą, t. y. nuo žemės statau J. Karvė, šuo stiẽpia uodegą J. Karvės jau stagarą stiẽpa, gyliuos Užv. Žolė stiepė į viršų šalnos pakąstus laiškus J.Balt. Stiepti šaką S.Dauk. ^ Viena karvė uodegą stiẽpa, tujau i antra (jei vienas ką turi, būtinai to paties nori ir kitas) Štk. 4. refl. SD255,385, D.Pošk, N, [K], Š, Rtr, , NdŽ, Jis stiẽpias norėdamas prisiekti obalį ant medžio J. Stiẽpias, rodos, koks didelis būsiąs Erž. Ko tu čia stiepiesi, lyg geriau pamatysi LMD(Pns). Vaikas stiẽpias stiẽpias – noria pasižiūrėt pro langą Slm. Stiẽpas kaip ožka Kv. Nesistiepk kap gaidys J.Jabl(Lp). Stiẽpias į viršų, kad tik daugiau matytų Dkš. ^ Kas aukščiau stiẽpias, tas toliau regi Rod. 5. refl. SPI86, NdŽ Už tvoros tiesiai – įvairiai dengti miestelio namų stogai, kurių tarpuose stiepiasi ir nudegusių namų griuvėsiai A.Gric. Kur dar neseniai šlamėjo platūs pušynai, stiepėsi tankūs eglynai, dabar riogsojo tiktai kelmuoti kalneliai . Kuo labiaus našta koki jį slegia žemyn, tuo jis stipriaus aukštyn stiepias SE77. Kiekvienas bevelija stiẽptis ir aukštyniui lipt DP482. Dulkė ir pelenai stiẽpias be gėdos DP46. | prk.: Vilties gėlelė į saulelę stiepės, jos nepakando rudenio šalnos S.Nėr. 6. refl. SD86, Vd Mindavė, būgštaudamas, jog neatmonytum jam išžudymo genčių ir nestieptumias kurią dieną ant sosto didžio kunegaikščio Lietuvos, karę jiems išsakė S.Dauk. 7. tr. kreipti, sukti: Laivą antreip reik stiepti, vėjuo kilstant Plng. \ stiepti; atstiepti; išstiepti; nustiepti; pastiepti; prasistiepti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • stiepinti — stiẽpinti, ina, ino KŽ 1. N caus. stiepti 3. 2. refl. SD405, N, Sut žr. stiepti 4 (refl.). stiepinti; pastiepinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atstiepti — atstiẽpti, ia (àtstiepia), àtstiepė žr. 1 atstiebti: 1. refl. Rtr, KŽ Atsistiẽpęs nuskink obalį nuo medžio J. Atsìstiepė in kojų i daboja [katė] Klt. 2. Š, Rtr, KŽ, Kl, Skd Po valandos šiaip taip vyrai atstiepė vežimą, pašaukė moteris sėsti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išstiepti — išstiẽpti, ia (ìšstiepia), ìšstiepė 1. refl. žr. 1 išstiebti 1 (refl.): Apsidžiaugiau tavo beržynėliu, puikiai išsistiepė rš. 2. M, Rtr, KŽ žr. 1 išstiebti 3: Pasagą liuob stypt ir išstiẽps ranko[je] Šts. Venterio sparnus reik išstiepti Prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustiepti — nustiẽpti, ia, nùstiepė žr. 1 nustiebti: 1. KŽ. 2. Rtr, KŽ. 3. refl. išaugti, ištįsti (apie vaiką): Gal dvylikos, gal trylikos metų [berniokėlis]. Nusistiepęs kaip žalgelė J.Balt. stiepti; atstiepti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastiepti — pastiẽpti, ia (pàstiepia), pàstiepė 1. refl. N, I, Rtr, DŽ, NdŽ žr. 1 pasistiebti 1: Pasistiẽpk ant kojų ir žiūrėk J. Pasìstiepė i nuskynė Kv. Pasìstiepiau ir par viršų pamačiau KlvrŽ. Jis mažiukas, tai in didelį žmogų žiūri net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasistiepti — prasistiẽpti, ia, prasìstiepė 1. pradėti augti: Ji rankiojo smulkias, vos prasistiepusias žoleles rš. 2. pradėti tįsti, augti (apie vaikus): Ji tada dar buvo jauna, ką tik prasistiepusi mergiūkštė rš. stiepti; atstiepti; išstiepti; nustiepti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • staipinėtis — staipinėtis, ėjasi, ėjosi NdŽ iter. dem. stiepti (refl.) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • staipyti — 1 staipyti, staĩpo, staĩpė iter. stiepti. 1. tr. Rtr, NdŽ, FrnW, KŽ kraipyti, judinti: Ko staipai pečius? Šts. Piemeneliai, ginkiat numo, jau karvės uodegas staĩpo Brs. Škač, staipyk tą uodigą aple viedrą su pienu! LKT87(Žr). Kaip garnys ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stiepimas — stiepìmas sm. (2) NdŽ; LKKV237(S.Dauk), stiepìmasis (1) → stiepti. | refl. SD385, Sut, Ser, NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.